+38 093 135 39 06

Terms&Conditions

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на отримання послуг

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ВП ТЗОВ ІК ТВК- САНАТОРІЙ СВЯТИЙ  ШАРБЕЛЬ (далі санаторій «Святий Шарбель») укласти договір на придбання послуг, представлених на сайті www.st-charbel.com.ua Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх споживачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному споживачу перед іншим. Шляхом укладення цього Договору споживач в повному обсязі приймає умови та порядок придбання даних послуг та несе відповідальності за недобросовісне замовлення послуг та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити бронювання» на сторінці оформлення резерву номеріві.

  1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Підприємця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Підприємцем договір про оплату послуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний споживачем на сайті або вже придбаний споживачем  у санаторій «Святий Шарбель» дистанційним способом.

 

1.2. Сайт санаторію «Святий Шарбель» за адресою www.st-charbel.com.ua створений для укладення договорів про надання послуг різного виду у своїй сфері.

 

1.3. Споживач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від санаторію «Святий Шарбель», здійснює бронювання послуги, що представлений на сайті, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 

1.4. Підприємець ВП ТЗОВ ІК ТВК- САНАТОРІЙ «СВЯТИЙ ШАРБЕЛЬ» (ідентифікаційний код  43549860 ), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої:  м. Моршин,  вул. Вокзальна  6.

  1. Предмет Договору

2.1 Санаторій «Святий Шарбель», зобов’язується надавати якісно запропоновані ним послуги, а споживач зобов’язується оплатити і прийняти послугу з умовами  цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Споживачем умов Договору, вважається дата заповнення Споживачем форми бронювання на сайті санаторію «Святий Шарбель» за умови отримання Споживачем  від Підприємця  підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням споживача, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

  1. Оформлення Замовлення

3.1. Споживач самостійно оформлює бронювання на сайті або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів даного сайту.

 

3.2. Санаторій «Святий Шарбель», має право відмовитися від надання послуг споживачеві у випадку, якщо відомості, вказані споживачем під час оформлення бронювання, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3.При оформленні замовлення на сайті  споживач зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Підприємцю для виконання бронювання:

3.3.1.прізвище, ім’я споживача;

3.3.2. Обрати вид послуги та зазначити всі деталі;

3.3.3.контактний телефон.

 

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

 

3.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Підприємцем, споживач не несе відповідальності за надання якісної послуги споживачу..

3.6.При оформленні замовлення через чергового адміністратора (п. 3.1. Цієї Оферти) Споживач зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4.цієї Оферти.

3.6.Ухвалення Споживачем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Підприємцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті  або при оформленні бронювання  через чергового адміністратора.Після оформлення Бронювання через відділ бронювання дані про Споживача вносяться до бази даних санаторію « Святий Шарбель».

3.7.Споживач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Бронювання .

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Послуги), шляхом оформлення Бронювання, Споживач підтверджує наступне:

а) Споживач  цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.Крім цього, укладенням договору Споживач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються даному Підприємцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Споживач  також погоджується з тим, що Підприємець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Споживача з метою виконання послуг.Обсяг прав Споживача,, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

  1. Ціна і надання послуг

 

4.1 Ціни на послуги визначаються Підприємцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

 

4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Підприємцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої послуги, вартість якої оплачена споживачем в повному обсязі, не може бути змінена Підприємцем в односторонньому порядку.

 

4.3. Вартість послуги, яку замовляє Споживач, може не входити весь перелік послуг, які надає Підпримець. Всі інші послуги є додатковими і оплачуються окремо. .

4.4.Зобов’язання Споживача по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Підприємцю коштів на його рахунок.

4.5. Розрахунки між Підприємцем і Споживачем за Послуги  здійснюються способами, зазначеними на сайті  в розділі «Оплата».

 

  1. Права ті обов’язки Сторін

 

5.1. Підприємець зобов’язаний:

5.1.1. Повинен надати якісно, професійно, в повному обсязі послугу, яку замовляє споживач з переліку послуг, які надає Підприємець

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Споживача  і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання послуги..

 

5.2. Споживач  має право:

5.2. 1. Має право на якісне обслуговування та отримання будь-якої послуги, яку надає Підприємець. .

 

5.3 Споживач  зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Підприємцем  на сайті.

5.3.2 На виконання Підприємцем  своїх зобов’язань перед Споживачем  останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Споживача, і достатні для надання послуг Споживачеві. .

 

 

  1. Повернення Коштів

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

 

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

 

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

 

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

 

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7.Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше).Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»

  1. Відповідальність

7.1. Підприємець не несе відповідальності за нещасні випадки, які можуть трапитися на території надання послуг та  не вчинені навмисно.

7.2.Підприємець  не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Сплдивачем недостовірної або помилкової інформації.

7.3.Підприємець і Споживач несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4.Підприємець або Споживач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Підприємця і / або Споживача  після укладення цього договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

 

  1. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті  при реєстрації або оформленні Замовлення, Підприємець надає Споживачу свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

 

8.2. Підприємець  зобов’язується не розголошувати отриману від Споживача інформацію. Не вважається порушенням надання Підприємцеві інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Підприємцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

8.3. Споживач несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Підприємець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Споживача або невідповідністю її дійсності.

  1. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Споживачем і Підприємцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Споживач та/або Підприємець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Підприємець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПІДПРИЄМЦЯ:

санаторій «Святий Шарбель»
м. Моршин, вул. Вокзальна 6

Ф-Я ВП ТЗОВ ІК ТВК- САНАТОРІЙ СВЯТИЙ  ШАРБЕЛЬ

Код: 43549860

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA213052990000026008001014562

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

тел. +38 098 177 15 19